Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286079

OBCHODNÉ MENO: TRAMAX PLUS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60787/L

SÍDLO:  Názov obce: Ďurčiná 311, PSČ: 015 01 

IČO: 45 879 842

DEŇ ZÁPISU: 28.10.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

5. výroba jednoduchých výrobkov z kovu,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

8. reklamné a marketingové služby,

9. služby požičovní,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marta Hulinová, Bydlisko: Názov obce: Ďurčiná 311, PSČ: 015 01 , Dátum narodenia: 11.09.1957, Deň vzniku funkcie: 01.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jiri Zavodsky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akaziengasse 14, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1230 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 30.11.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.09.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1