Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286083

OBCHODNÉ MENO: TyPiCo™ spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79637/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1222/73, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 

IČO: 54 574 633

DEŇ ZÁPISU: 28.04.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Sťahovacie služby

12. Kuriérske služby

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

15. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

22. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

25. Poskytovanie služieb osobného charakteru

26. Poskytovanie služieb v rybárstve

27. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

28. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

29. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

30. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

31. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

32. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

33. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

34. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

35. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

36. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

37. Výroba zdravotníckych pomôcok

38. Prevádzkovanie výdajne stravy

39. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30m

40. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

41. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

43. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

44. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

45. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

46. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

47. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

48. Odborná príprava v oblasti environmentálného manažérstva a auditu

49. Vedenie účtovníctva

50. Dizajnérske činnosti

51. Služby požičovní

52. Informačná činnosť

53. Výroba nápojov

54. Administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislava Šutá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1222/73, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 25.02.1984, Deň vzniku funkcie: 28.04.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene obchodnej spoločnosti koná konateľ v celom rozsahu samostatne; obchodné meno (pečiatka) + podpis konateľa; obchodné meno (pečiatka) + EP/KEP/ZEP konateľa pri elektronickej komunikácii.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Jaroslav Šutý, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1222/73, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 15.12.1982, Deň vzniku funkcie: 01.05.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: V mene obchodnej spoločnosti koná prokurista v celom svojom rozsahu samostatne; obchodné meno (pečiatka) + doložka (dodatok) funkcie prokurista alebo prokúra + podpis prokuristu; obchodné meno (pečiatka) + EP/KEP/ZEP prokuristu pri elektronickej komunikácii. Prokurista má oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich [§ 14 ods. 2 Obch. Zákonníka].

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislava Šutá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 1222/73, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 04 , Dátum narodenia: 25.02.1984

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1