Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286070

OBCHODNÉ MENO: SORIN SPEDITION, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73150/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá 1117, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 52 609 936

DEŇ ZÁPISU: 21.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Administratívne služby

16. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

17. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

18. Výroba potravinárskych výrobkov

19. Výroba nápojov

20. Textilná výroba

21. Odevná výroba

22. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

23. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva , korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

24. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu

25. Výroba koksu a rafinovaných produktov

26. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

27. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

28. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

29. Výroba bižutérie a suvenírov

30. Výroba hračiek a hier

31. Výroba sviečok a tieniacej techniky

32. Sťahovacie služby

33. Prevádzkovanie úschovní

34. Kuriérske služby

35. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

36. Prevádzkovanie výdajne stravy

37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

38. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

39. Faktoring a forfaiting

40. Fotografické služby

41. Dizajnérske činnosti

42. Informačná činnosť

43. Čistiace a upratovacie služby

44. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

45. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

46. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

47. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

48. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

49. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

50. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

51. Kozmetické služby

52. Pedikúra

53. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Claudia - Andrea Kantor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): JUD. AR Mu. Arad Str. Fluturilornr. 10 bl. 9 sc. D ap. 11, Názov obce: Arad, PSČ: 310001 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 18.03.1977, Deň vzniku funkcie: 10.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, a to každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Claudia - Andrea Kantor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): JUD. AR Mu. Arad Str. Fluturilornr. 10 bl. 9 sc. D ap. 11, Názov obce: Arad, PSČ: 310001 , Štát: Rumunsko , Dátum narodenia: 18.03.1977

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1