Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286074

OBCHODNÉ MENO: TERRAIN, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71886/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 34, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 140 113

DEŇ ZÁPISU: 19.03.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

4. Výroba hračiek a hier

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

8. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Dejová Hánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč Keblov 103, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 15.11.1978, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Melová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za záhradami 548, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 , Dátum narodenia: 27.11.1979, Deň vzniku funkcie: 19.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti, každý z nich samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Melová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za záhradami 548, Názov obce: Strečno, PSČ: 013 24 

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Dejová Hánová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč - Keblov 103, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 15.11.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1