Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286069

OBCHODNÉ MENO: SOLID, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11249/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Radlinského 1729, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 

IČO: 36 381 471

DEŇ ZÁPISU: 28.07.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rámci voľných živností okrem drahých kovov a výrobkov z nich,

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrnčiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 1957/42, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , Dátum narodenia: 07.11.1956, Deň vzniku funkcie: 26.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok, koná samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Hrnčiar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod lesom 1957/42, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , Dátum narodenia: 07.11.1956

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.7. 1998 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1