Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286072

OBCHODNÉ MENO: STEZA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50885/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 44 640 773

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. reklamné a marketingové služby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Zákopčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Bottu 2367/7, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 28.02.1978, Deň vzniku funkcie: 18.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Zakopčan, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Bottu 2367/7, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 28.02.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1