Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286075

OBCHODNÉ MENO: TMB pack, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18923/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova štvrť 2755, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

IČO: 36 773 603

DEŇ ZÁPISU: 01.06.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba drevených obalov

2. kancelárske a sekretárske služby

3. maloobchodná - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

4. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov

5. výroba a predaj drobných úžitkových predmetov z dreva a kovu

6. vedenie účtovníctva

7. upratovacie práce

8. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. výroba ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: František Falát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova štvrť 2755, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, Dátum narodenia: 28.04.1959, Deň vzniku funkcie: 07.05.2013

Meno a priezvisko: Katarína Falátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova štvrť 2755, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 , Dátum narodenia: 10.01.1965, Deň vzniku funkcie: 31.10.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Falát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova štvrť 2775, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Katarína Falátová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova štvrť 2775, Názov obce: Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01 

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1