Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286077

OBCHODNÉ MENO: TOMCHLAD s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20374/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Škultétyho 5/2846, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 765 597

DEŇ ZÁPISU: 17.04.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. marketing - prieskum trhu a verejnej mienky,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,

7. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

9. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

10. lízingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

11. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

12. inštalácia a opravy chladiarenských a klimatizačných zariadení,

13. poradenská a konzultačná činnosť v odbore chladiacich, vetracích, odsávacích a klimatizačných zariadení,

14. čistiace a upratovacie práce,

15. tapetovacie, maliarske a natieračské práce,

16. montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov,

17. obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov,

18. obkladanie stien suchým spôsobom,

19. lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia,

20. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy,

21. betonárske práce (prístupové cesty, chodníky, spevnené plochy),

22. zváračské práce,

23. inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve,

24. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,

25. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,

26. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

27. oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík,

28. nastavenie a vyváženie kolies,

29. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

30. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marian Tomka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lichardova 21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 07.05.1953, Deň vzniku funkcie: 17.04.2007

Meno a priezvisko: Marián Tomka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková 1195/6B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , Dátum narodenia: 24.02.1980, Deň vzniku funkcie: 13.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marián Tomka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Liesková 1195/6B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 , Dátum narodenia: 24.02.1980

Výška vkladu: 6 672,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 672,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 672,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.4.2007 podľa §§ 56 - 75a, §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.2007. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.11.2007.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1