Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286076

OBCHODNÉ MENO: TMF Oravia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 18028/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 261/26, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 

IČO: 36 675 881

DEŇ ZÁPISU: 19.09.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti

5. účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo

6. podnikateľské poradenstvo

7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

8. prekladateľské a tlmočnícke služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Agneša Verníčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 261/26, Názov obce: Námestovo, Dátum narodenia: 22.10.1956, Deň vzniku funkcie: 19.09.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Kuchťáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue des Bains 23, Názov obce: Luxemburg, PSČ: L-1212 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 22.03.1976

Výška vkladu: 33 193,920000 EUR, Rozsah splatenia: 33 193,920000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,920000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 193,920000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1