Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286067

OBCHODNÉ MENO: Sirud KB s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76964/L

SÍDLO:  Názov obce: Turie 247, PSČ: 013 12 

IČO: 53 705 050

DEŇ ZÁPISU: 10.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba bižutérie a suvenírov

2. Výroba hračiek a hier

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Fotografické služby

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Alžbeta Matulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zárieč-Keblov 183, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 18.08.1995, Deň vzniku funkcie: 10.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alžbeta Matulová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zákrieč-Keblov 183, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 18.08.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1