Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286056

OBCHODNÉ MENO: Projektleiter s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 66549/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 899/11, Názov obce: Bytča - Veľká Bytča, PSČ: 014 01 

IČO: 50 567 179

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu , služieb, výroby

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ladislav Gulaša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 899/11, Názov obce: Bytča - Veľká Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 04.10.1978, Deň vzniku funkcie: 25.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Koná a podpisuje samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Gulaša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 899/11, Názov obce: Bytča - Veľká Bytča, PSČ: 014 01 , Dátum narodenia: 04.10.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1