Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286055

OBCHODNÉ MENO: PROFICON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50711/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bordová 1123/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 

IČO: 44 563 795

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. architektonické a inžinierske činnosti vrátane projektovania vykonávanie odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby podľa všeobecných predpisov najmä: vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, kontrola projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej diagnostiky konštrukcií a technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb

2. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

3. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

4. vydavateľská činnosť

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Fándlyho 22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 20.02.1969, Deň vzniku funkcie: 20.01.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: prof. Ing. Martin Moravčík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Fándlyho 22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 20.02.1969

Výška vkladu: 6 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1