Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286049

OBCHODNÉ MENO: O.K.Term, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13184/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. ČSA 1, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 401 617

DEŇ ZÁPISU: 24.10.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. - výroba kovového tovaru

5. - výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

6. - opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

7. - výroba elektrických zariadení pre domácnosť

8. - spracovanie dát, údajov a činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

9. - výskum a vývoj

10. - výskum trhu a verejnej mienky

11. - inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

12. - montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Becík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudolfa Viesta 6, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 04.09.1965, Deň vzniku funkcie: 24.10.2001

Meno a priezvisko: Ing. Peter Blahút, Bydlisko: Názov obce: Košťany nad Turcom 76, Dátum narodenia: 05.07.1949, Deň vzniku funkcie: 18.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Becík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rudolfa Viesta 6, Názov obce: Martin, Dátum narodenia: 04.09.1965

Výška vkladu: 1 992,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 992,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Peter Blahút, st., Bydlisko: Názov obce: Košťany nad Turcom 76, Dátum narodenia: 05.07.1949

Výška vkladu: 4 648,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 648,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.9.2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení dňa 18.10.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1