Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286053

OBCHODNÉ MENO: PILSKA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13487/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravská Polhora 952, Názov obce: Oravská Polhora, PSČ: 029 47 

IČO: 36 404 667

DEŇ ZÁPISU: 27.03.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - nákup a predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

2. - nákup a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

3. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rámci voľnej živnosti

4. - uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. - uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

6. - stolárstvo

7. - výroba nábytku

8. - výroba píliarska a impregnovanie dreva

9. - pílčicke práce

10. - približovanie dreva

11. - lešenárske práce

12. - demolácia a zemné práce

13. - opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. - výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

15. - výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

16. - výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

17. - poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

18. - prenájom hnuteľných vecí

19. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej činnosti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

20. výkon činnosti stavbyvedúceho v rozsahu pozemné stavby, inžinierske stavby

21. výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu pozemné stavby

22. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

23. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

24. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

25. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

26. Poskytovanie služieb v rybárstve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Kornhauser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 501, Názov obce: Rabča, Dátum narodenia: 08.07.1964, Deň vzniku funkcie: 27.03.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Monika Kornhauserová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 501, Názov obce: Rabča, PSČ: 029 44 , Dátum narodenia: 30.12.1965

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.10.2001 podľa par. 105 a nasl. Zák č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1