Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286046

OBCHODNÉ MENO: Miexp s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 76453/L

SÍDLO:  Názov obce: Námestovo 2303, PSČ: 029 01 

IČO: 53 572 823

DEŇ ZÁPISU: 03.02.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Dizajnérske činnosti

5. Fotografické služby

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

8. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

11. Administratívne služby

12. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Prenájom hnuteľných vecí

19. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

20. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

21. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. Prevádzkovanie výdajne stravy

23. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

24. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

25. Informačná činnosť

26. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

27. Čistiace a upratovacie služby

28. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

29. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

30. Verejné obstarávanie

31. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

33. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

34. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

35. Vedenie účtovníctva

36. Poskytovanie služieb osobného charakteru

37. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

38. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

39. Poskytovanie služieb v rybárstve

40. Chov vybraných druhov zvierat

41. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Brontvaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 209/9, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 09.07.1971, Deň vzniku funkcie: 03.02.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Janette Brontvajová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 209/9, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 16.07.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1