Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286042

OBCHODNÉ MENO: MARKET-TRADE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 55719/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Národná 814/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 46 346 732

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

2. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

3. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

4. výroba a hutnícke spracovanie kovov

5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. prípravné práce k realizácii stavby

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. skladovanie

14. výroba cementu

15. čistiace a upratovacie služby

16. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Sławomir Franciszek Maligłówka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wirażowa 50, Názov obce: Częstochowa, PSČ: 42 200 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 08.01.1955, Deň vzniku funkcie: 03.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Krzysztof Sławomir Maligłówka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wirażowa 50, Názov obce: Częstochowa, PSČ: 42 200 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 04.07.1976, Deň vzniku funkcie: 17.10.2018

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. Prokurista bude vykonávať právne úkony za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením svojho mena, priezviska a svojho statusu "prokurista".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Sławomir Franciszek Maligłówka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wirażowa 50, Názov obce: Częstochowa, PSČ: 42 200 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 08.01.1955

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1