Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286038

OBCHODNÉ MENO: LIVING PRO, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 71070/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Rudiny, Budova RONDEL OFFICES 2956/3, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 52 006 140

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Administratívne služby

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Poskytovanie služieb osobného charakteru

7. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

8. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná činnosť

9. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

14. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. Dizajnérske činnosti

16. Fotografické služby

17. Čistiace a upratovacie služby

18. Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia- vypracovanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká okružná 2135/72, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 07.08.1991, Deň vzniku funkcie: 03.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Matúš Pisár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká okružná 2135/72, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 07.08.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1