Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286036

OBCHODNÉ MENO: LIMAT Development s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69526/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 1279, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 

IČO: 51 428 504

DEŇ ZÁPISU: 21.02.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon činnosti stavbyvedúceho

2. Výkon činnosti stavebného dozoru

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 1279, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 30.01.1971, Deň vzniku funkcie: 21.02.2018

Meno a priezvisko: Matúš Lipták, Bydlisko: Názov obce: Oščadnica 1095, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 17.11.2000, Deň vzniku funkcie: 11.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Lipták, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oščadnica 1279, Názov obce: Oščadnica, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 30.01.1971

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Matúš Lipták, Bydlisko: Názov obce: Oščadnica 1095, PSČ: 023 01 , Dátum narodenia: 17.11.2000

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1