Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286031

OBCHODNÉ MENO: JAP, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2762/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staškov 1040, Názov obce: Staškov, PSČ: 023 53 

IČO: 31 632 998

DEŇ ZÁPISU: 12.07.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovateľská činnosť

4. - zámočníctvo

5. vnútroštátna nákladná cestná doprava

6. kovoobrábanie

7. prípravné práce k realizácii stavby

8. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Paluch, Bydlisko: Názov obce: Svrčinovec 970, PSČ: 023 12 , Dátum narodenia: 18.06.1961

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú, v mene spoločnosti konajú a podpisujú každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Paluch, Bydlisko: Názov obce: Svrčinovec 970, PSČ: 023 12 , Dátum narodenia: 18.06.1961

Výška vkladu: 6 800,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 800,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 800,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 16.6.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7614

2. Valné zhromaždenie konané dňa 27.3.1996 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.12.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.4.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 15.11.1998 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

6. Na valnom zhromaždení dňa 2.5. 2001 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1