Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286033

OBCHODNÉ MENO: KPL s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75755/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkošariská 647/17, Názov obce: Lokca, PSČ: 029 51 

IČO: 53 358 261

DEŇ ZÁPISU: 14.10.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, v rozsahu voľných živností

10. Administratívne služby

11. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

18. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

19. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

20. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

24. Poskytovanie služieb osobného charakteru

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

26. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľuboš Kukla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkošariská 647/17, Názov obce: Lokca, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 14.03.1982, Deň vzniku funkcie: 14.10.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Kukla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkošariská 647/17, Názov obce: Lokca, PSČ: 029 51 , Dátum narodenia: 14.03.1982

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1