Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286022

OBCHODNÉ MENO: DK nábytok s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16993/L

SÍDLO:  Názov obce: Babín 366, PSČ: 029 52 

IČO: 36 438 081

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

2. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

3. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

4. prenájom priemyselného a spotrebného tovaru

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. poradenská činnosť v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. sprostredkovanie podnikateľských zámerov a projektov

14. obchodné, organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo

15. vedenie účtovníctva

16. mimoškolské vzdelávanie v rozsahu voľných živností

17. organizovanie kurzov, seminárov a školení

18. reklamná a propagačná činnosť

19. prieskum trhu

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Skladovanie

22. Stolárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dušan Kuchta, Bydlisko: Názov obce: Babín 366, PSČ: 029 52 , Dátum narodenia: 03.07.1989, Deň vzniku funkcie: 18.12.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Dušan Kuchta, Bydlisko: Názov obce: Babín 366, PSČ: 029 52 , Dátum narodenia: 03.07.1989

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1