Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286019

OBCHODNÉ MENO: Boluma, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74576/L

SÍDLO:  Názov obce: Lokca 140, PSČ: 029 51 

IČO: 53 041 810

DEŇ ZÁPISU: 16.04.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. administratívne služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. finančný lízing

11. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

12. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

13. faktoring a forfaiting

14. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. prenájom hnuteľných vecí

16. čistiace a upratovacie služby

17. vedenie účtovníctva

18. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. murárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marcel Muťka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revišné 403, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 06.07.1993, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020

Meno a priezvisko: Lukáš Šimulčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1201/22, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 02.09.1986, Deň vzniku funkcie: 16.04.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne a neobmedzene. Konateľ sa za spoločnosť podpisuje tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marcel Muťka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Revišné 403, Názov obce: Veličná, PSČ: 027 54 , Dátum narodenia: 06.07.1993

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lukáš Šimulčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1201/22, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 02.09.1986

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1