Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R286086

OBCHODNÉ MENO: V-Elektra Slovakia, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10862/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 17, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 421 693

DEŇ ZÁPISU: 04.08.2004

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností

2. maloobchod v rozsahu voľných živností

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo

5. faktoring a forfaiting

6. elektroenergetika - dodávka elektriny

7. dodávka plynu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Igor Zumrik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 624/17, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 04.03.1968, Deň vzniku funkcie: 03.06.2015

Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Bekéni, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1037/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 04.03.1972, Deň vzniku funkcie: 02.09.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých členov predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Jana Bekéniová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belinského 1037/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 17.02.1973, Deň vzniku funkcie: 02.09.2015

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Ondrejka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. O. Hviezdoslava 2885/31, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 11.12.1980, Deň vzniku funkcie: 31.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Martina Čekovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukorelliho 1498/14, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 24.09.1983, Deň vzniku funkcie: 10.10.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: Bracheck Holding a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 13/25, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , IČO 36 334 502

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 388,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  66 388,000000 EUR

AKCIE

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  4 742,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: obmedzená v zmysle stanov spoločnosti

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1