Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R286009

OBCHODNÉ MENO: SEVERANKA Slow Fashion, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80770/L

SÍDLO:  Názov obce: Oravská Jasenica 497, PSČ: 029 64 

IČO: 55 018 289

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. Odevná výroba

3. Textilná výroba

4. Spracovanie kože

5. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

9. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

10. Keramická výroba

11. Výroba bižutérie a suvenírov

12. Výroba hračiek a hier

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

18. Dizajnérske činnosti

19. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Veronika Madleňáková, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 497, PSČ: 029 64 , Dátum narodenia: 12.07.1991, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Matúš Madleňák, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 497, PSČ: 029 64 , Dátum narodenia: 04.09.1986, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V prípade ak je vymenovaných viac konateľov v mene Spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Veronika Madleňáková, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 497, PSČ: 029 64 , Dátum narodenia: 12.07.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1