Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R286010

OBCHODNÉ MENO: Subgerm s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80771/L

SÍDLO:  Názov obce: Turie 14, PSČ: 013 12 

IČO: 55 030 513

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

5. Poskytovanie služieb v rybárstve

6. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

7. Výroba potravinárskych výrobkov

8. Výroba kŕmnych zmesí

9. Výroba nápojov

10. Odevná výroba

11. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

13. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

14. Výroba koksu a rafinovaných produktov

15. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

16. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

17. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

18. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

19. Keramická výroba

20. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

21. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

22. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

23. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

24. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

25. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

26. Výroba bižutérie a suvenírov

27. Výroba hudobných nástrojov

28. Výroba hračiek a hier

29. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

30. Výroba sviečok a tieniacej techniky

31. Výroba zdravotníckych pomôcok

32. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

33. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

34. Prípravné práce k realizácii stavby

35. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

36. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

37. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

38. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

39. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

40. Sťahovacie služby

41. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

42. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

43. Prevádzkovanie úschovní

44. Kuriérske služby

45. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

46. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

47. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

48. Prevádzkovanie výdajne stravy

49. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

50. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

51. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

52. Vedenie účtovníctva

53. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

54. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

55. Služby požičovní

56. Prenájom hnuteľných vecí

57. Čistiace a upratovacie služby

58. Administratívne služby

59. Prevádzkovanie jaslí

60. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

61. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

62. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

63. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Chovan, Bydlisko: Názov obce: Turie 14, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 08.11.2000, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Chovan, Bydlisko: Názov obce: Turie 14, PSČ: 013 12 , Dátum narodenia: 08.11.2000

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1