Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R286011

OBCHODNÉ MENO: Z security, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80762/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za plavárňou 8529/9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 55 000 592

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Strážna služba podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) i) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Reklamné a marketingové služby

4. Poskytovanie služieb informátora

5. Skladovanie a uskladňovanie

6. Čistiace a upratovacie služby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

11. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Kuriérske služby

15. Služby požičovní

16. Verejné obstarávanie

17. Vykonávanie odťahovej služby

18. Sťahovacie služby

19. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

20. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

22. Prenájom hnuteľných vecí

23. Administratívne služby

24. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

25. Faktoring a forfaiting

26. Prevádzkovanie športových zariadení

27. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

28. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

29. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

30. Fotografické služby

31. Stavebné cenárstvo (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác)

32. Finančný lízing

33. Vedenie účtovníctva

34. Prieskum trhu a verejnej mienky

35. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zuzana Bednárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinov 1462, Názov obce: Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02 , Dátum narodenia: 28.06.1989, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Bednárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kalinov 1462, Názov obce: Krásno nad Kysucou, PSČ: 023 02 , Dátum narodenia: 28.06.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1