Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R286001

OBCHODNÉ MENO: Bioplynová stanica, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 80765/L

SÍDLO:  Názov obce: Ludrová 419, PSČ: 034 71 

IČO: 54 932 378

DEŇ ZÁPISU: 11.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Administratívne služby

10. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Vedenie účtovníctva

13. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Čutka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 276/38, Názov obce: Liptovská Štiavnica, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 21.11.1961, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Plávková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): I. Houdeka 1972/53, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 , Dátum narodenia: 16.11.1964, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Poľnohospodárske družstvo, Sídlo: Názov obce: Ludrová 419, PSČ: 034 71 , IČO 00 195 693

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1