Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286286

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: Vertex Technical Services International Company, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 898/V

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letisko Košice , Názov obce: Košice, PSČ: 041 75 

IČO: 51 670 691

DEŇ ZÁPISU: 09.06.2018

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. administratívne služby

5. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ben Francis Clawson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Research Parkway 12792, Názov obce: Orlando, Florida, PSČ: 32826 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 30.09.1953, Deň vzniku funkcie: 05.10.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci Organizačnej zložky je oprávnený samostatne na výkon všetkých právnych úkonov týkajúcich sa Organizačnej zložky.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Vertex Technical Services International Company

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silverside Road 3411, Názov obce: Wilmington, Delaware, PSČ: 19810 , Štát: Spojené štáty americké 

PRÁVNA FORMA: korporácia

PRÁVO ŠTÁTU, KTORÝM SA SPRAVUJE: právo štátu Delaware, Spojené štáty americké

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Register podľa zákonov štátu Delaware

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Jeremy John Nance, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 834 Pawnee Trail , Názov obce: Hewitt, Texas, PSČ: 76643 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 24.05.1977, Deň vzniku funkcie: 13.01.2022

Meno a priezvisko: John Edward Boyington, Jr., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1300 Fort Pickens Road, Unit 121 , Názov obce: Pensacola Beach, Florida, PSČ: 32561 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 03.02.1947, Deň vzniku funkcie: 13.01.2022

Meno a priezvisko: Cecil Burt Duren, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 118 Overlook Pointe Drive , Názov obce: Ridgeland, Mississippi, PSČ: 39157 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 04.01.1959, Deň vzniku funkcie: 13.01.2022

Meno a priezvisko: Robert Henry Sill, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 110 Tail Feather Drive , Názov obce: Madison, Mississippi, PSČ: 39110 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 05.03.1960, Deň vzniku funkcie: 13.01.2022

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. dizajn, výroba a predaj všetkých druhov elektronického vybavenia, strojov a iných nástrojov

2. strojárenstvo, dizajn, konštruovanie a prevádzkovanie zariadenia alebo stavieb

3. poskytovanie technickej podpory a výcviku, služby riadenia projektov, dovozné/vývozné služby, stravovacie služby, obstarávacie/nákupné služby, strojárenské a stavebné služby

4. technické služby súvisiace s vyradením a odstránením vojenskej výzbroje a iné technické asistenčné služby všetkých druhov

5. vykonávanie všetkých druhov údržbových a servisných služieb

HODNOTA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2.500 USD

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1