Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286288

OBCHODNÉ MENO: Zamestnanecké družstvo

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 1540/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boľská cesta 2221, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

IČO: 54 013 003

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2021

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Finančný leasing

4. Faktoring a forfaiting

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Roman Tomašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mútne 24, Názov obce: Mútne, PSČ: 029 63 , Dátum narodenia: 26.01.1989, Deň vzniku funkcie: 27.06.2022

Spôsob konania v mene družstva: Predseda družstva koná v mene družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   625,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1