Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286290

OBCHODNÉ MENO: ZUPKO dental center s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 31513/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čingovská 9, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 

IČO: 46 985 948

DEŇ ZÁPISU: 22.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia zubného lekárstva

4. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. dizajnérske činnosti

6. fotografické služby

7. administratívne služby

8. vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MDDr. Štefánia Zupková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 303/48, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 21.01.1992, Deň vzniku funkcie: 20.03.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje a v mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Bc. Martin Zupko, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čingovská 9, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 22.02.1984, Deň vzniku funkcie: 11.11.2022

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista koná za spoločnosť samostatne. Podpisovanie prokuristu za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista" alebo „per procuram", prípadne skratky „p.p." alebo „ppa".

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Štefánia Zupková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyršova 303/48, Názov obce: Sobrance, PSČ: 073 01 , Dátum narodenia: 21.01.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1