Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286289

OBCHODNÉ MENO: Zemepan, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39959/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierova 1/2622, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

IČO: 50 506 749

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

8. vnútroštátna nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Murinčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ulica 164/117, Názov obce: Pribeník, PSČ: 076 51 , Dátum narodenia: 28.08.1982, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ v celom rozsahu. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Murinčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná ulica 164/117, Názov obce: Pribeník, PSČ: 076 51 , Dátum narodenia: 28.08.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1