Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286282

OBCHODNÉ MENO: Terria s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15132/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalovska 7, Názov obce: Košice, PSČ: 040 11 

IČO: 36 581 551

DEŇ ZÁPISU: 01.07.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. predaj nápojov na priamu konzumáciu

2. pohostinská činnosť

3. prenájom hnuteľných vecí

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

5. reklamná a propagačná činnosť

6. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

9. upratovacie a čistiace služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Šak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 81, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Šak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 81, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 19.08.1979

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1