Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286283

OBCHODNÉ MENO: TIGRID s.r.o. Michalovce

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13761/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 36 568 856

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien pozemné stavby: bytové a nebytové budovy inžinierske stavby: dopravné, vodohospodárske, hydromelioračné, rozvodné, priemyslené a ostatnné stavby

2. výkon činnosti stavbyvedúceho

3. zámočníctvo

4. kovoobrábanie

5. spracovanie a povrchová úprava kovov

6. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb a zmien týchto stavieb

7. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

8. prenájom strojov, zariadení, prístrojov, náradia, pomôcok

9. upratovacie práce

10. výroba nádrží, zásobníkov, kontajnerov z kovu

11. výroba a montáž kovových a oceľových konštrukcií a ich častí

12. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

13. obchodná činnosť, veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

14. vedenie účtovníctva

15. organizačné, ekonomické, účtovné a finančné poradenstvo

16. spracovanie údajov

17. prieskum trhu a verejnej mienky

18. kancelárske a administratívne práce a služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

19. výroba stavebných prvkov z betónu

20. výroba stavebných prvkov zo sádry

21. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeráciu a rekondíciu

22. prevádzka športových zariadení

23. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

24. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

25. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Gajdoš, Bydlisko: Názov obce: Bánovce nad Ondavou 72, PSČ: 072 04 , Dátum narodenia: 18.07.1963, Deň vzniku funkcie: 18.02.2003

Meno a priezvisko: Anna Gajdošová, Bydlisko: Názov obce: Bánovce nad Ondavou 72, PSČ: 072 04 , Dátum narodenia: 08.05.1966, Deň vzniku funkcie: 18.02.2003

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú a za spoločnosť konajú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Gajdošová, Bydlisko: Názov obce: Bánovce nad Ondavou 72, PSČ: 072 04 , Dátum narodenia: 08.05.1966

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Gajdoš, Bydlisko: Názov obce: Bánovce nad Ondavou 72, PSČ: 072 04 , Dátum narodenia: 18.07.1963

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou spoločníkmi dňa 31.1.2003 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1