Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286280

OBCHODNÉ MENO: TAGES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 8779/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alžbetina 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 31 737 498

DEŇ ZÁPISU: 01.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

2. - vedenie účtovníctva

3. - účtovné poradenstvo

4. - faktoring a forfaiting

5. - poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb

6. - sprostredkovanie obchodu a služieb

7. - činnosť realitnej kancelárie

8. - reklamná a propagačná činnosť

9. veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností

10. obchod so starožitnosťami

11. prevádzkovanie múzea

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Marianna Lukačinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bauerova 28, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 28.03.1951, Deň vzniku funkcie: 01.12.1996

Funkcia: konateľ, Meno a priezvisko: Ing. Alfonz Lukačin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bauerova 28, Názov obce: Košice, Dátum narodenia: 20.06.1950, Deň vzniku funkcie: 13.06.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marianna Lukačinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bauerova 28, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 28.03.1951

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 18.11.1996 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.

2. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.5.1998. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.6.2001.

3. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 11.1.2002 vo forme notárskej zápisnice N 14/2002, Nz 14/2002.

4. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 20.12.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1