Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286284

OBCHODNÉ MENO: TomMed, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15992/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 58, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

IČO: 36 500 445

DEŇ ZÁPISU: 09.12.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii technické, technologické a energetické vybavanie stavieb s rozsahom oprávnenia zdravotechnické zariadenia a inštalácia, plynové zariadenia

2. autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia líniové vedenia a rozvody - plyn

3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

4. usporadúvanie kurzov, školení, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí

5. reklamná a propagačná činnosť

6. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

7. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností

8. faktoring a forfaiting

9. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu

10. administratívne práce

11. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

12. grafické práce vykonávané počítačovou technikou

13. maloobchod v rozsahu voľných živností

14. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v odbore všeobecné lekárstvo (v úväzku 1,00 LM)

15. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tarageľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 58, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 21.08.1963, Deň vzniku funkcie: 09.12.2004

Meno a priezvisko: MUDr. Bronislava Tarageľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 58, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 20.06.1961, Deň vzniku funkcie: 09.12.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Tarageľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 58, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 21.08.1963

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Bronislava Tarageľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 58, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1