Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286281

OBCHODNÉ MENO: TATREE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20697/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 25, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 

IČO: 36 853 101

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

2. montáž, demontáž, oprava a výmena plastových okien a dverí

3. návrh a realizácia interiérov nábytkom a bytovými doplnkami

4. piliarska výroba, hobľovanie a porez dreva, impregnovanie dreva

5. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

6. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

8. vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

9. fotografické služby

10. grafický dizajn

11. natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe

12. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

13. producentská činnosť v oblasti video tvorby

14. rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe

15. služby súvisiace s databázami

16. spracovanie údajov

17. tvorba a aktualizácia web stránok

18. výroba, požičiavanie, distribúcia videozáznamov na zmluvnom základe

19. neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča

20. požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľných vecí

21. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

22. správa bytového a nebytového fondu

23. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

24. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

25. organizovanie konferencií, kurzov, seminárov, školení, výstav a veľtrhov

26. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

27. poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností

28. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

29. marketing a manažment

30. reklamná, inzertná a propagačná činnosť

31. faktoring a forfaiting

32. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

33. prieskum trhu a verejnej mienky

34. sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností

35. výroba jednoduchých výrobkov z dreva

36. výroba kancelárskych a školských potrieb

37. výroba hračiek a spoločenských hier

38. výroba ozdobných a dekoračných predmetov v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tiliščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 25, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , Dátum narodenia: 02.07.1966, Deň vzniku funkcie: 14.11.2007

Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Tiliščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 25, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , Dátum narodenia: 07.12.1976, Deň vzniku funkcie: 14.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Tiliščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 25, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , Dátum narodenia: 02.07.1966

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Tiliščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrašovík 25, Názov obce: Rozhanovce, PSČ: 044 42 , Dátum narodenia: 07.12.1976

Výška vkladu: 3 254,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 254,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1