Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286267

OBCHODNÉ MENO: PloBet s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33655/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 71/28, Názov obce: Jasov, PSČ: 044 23 

IČO: 47 467 975

DEŇ ZÁPISU: 05.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

6. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

8. Čistenie kanalizačných systémov

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

15. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

16. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

17. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Erika Perliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 71/28, Názov obce: Jasov, PSČ: 044 23 , Dátum narodenia: 24.05.1971, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Meno a priezvisko: Erik Laki, Bydlisko: Názov obce: Paňovce 67, PSČ: 044 71 , Dátum narodenia: 06.02.2002, Deň vzniku funkcie: 30.09.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: René Petrik, Bydlisko: Názov obce: Paňovce 82, PSČ: 044 71 , Dátum narodenia: 21.06.1991

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erik Laki, Bydlisko: Názov obce: Paňovce 67, PSČ: 044 71 , Dátum narodenia: 06.02.2002

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Erika Perliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 71/28, Názov obce: Jasov, PSČ: 044 23 , Dátum narodenia: 24.05.1971

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1