Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286270

OBCHODNÉ MENO: ProBiz management s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37475/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alejová 5, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 48 171 166

DEŇ ZÁPISU: 11.06.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. vedenie účtovníctva

7. administratívne práce

8. počítačové služby

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

15. kuriérske služby

16. prípravné práce k realizácii stavby

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

20. čistiace a upratovacie služby

21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

22. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

23. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

24. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

25. poskytovanie služieb v rybárstve

26. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

27. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

28. výroba kŕmnych zmesí

29. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

30. stavebné cenárstvo

31. skladovanie

32. úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

33. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

34. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

35. čistenie kanalizačných systémov

36. diagnostika kanalizačných potrubí

37. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

38. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

39. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

40. mäsiarstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Dobeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Medňanského 1147/85, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 23.04.1981, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok, koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu spoločnosti a ku svojmu menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Dobeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ladislava Medňanského 1147/85, Názov obce: Spišská Belá, PSČ: 059 01 , Dátum narodenia: 23.04.1981

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1