Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286269

OBCHODNÉ MENO: POĽNOSEV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17163/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselná 5795, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 36 598 496

DEŇ ZÁPISU: 01.11.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti

4. veľkoobchod so semenami a záhradkárskymi potrebami

5. maloobchodná predajňa semien a záhradkárskych potrieb

6. baliaca činnosť

7. dekoratívna činnosť, aranžovanie

8. viazanie vencov a kytíc

9. výroba sviečok

10. výroba umelých dekoračných rastlín a drevín

11. odbyt zvlášť nebezpečných jedov - predaj jedov a žieravín v maloobchode

12. poradenstvo pri zakladaní a úprave parkov a záhrad

13. vykonávanie záhradných a parkových úprav

14. vykonávanie ochrany rastlín a drevín postrekmi

15. vykonávanie údržby zelene (strihanie živých plotov, stromov, kosenie, zakladanie a úprava trávnikov)

16. upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Méheš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.S. Puškina 2054/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 01.07.1959, Deň vzniku funkcie: 01.11.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Arpád Méheš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.S. Puškina 2054/1, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 01.07.1959

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1