Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286271

OBCHODNÉ MENO: RENNER KE s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36697/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hutnícka 22, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 47 835 699

DEŇ ZÁPISU: 06.01.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Počítačové služby

7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Administratívne služby

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

11. Reklamné a marketingové služby

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

14. Fotografické služby

15. Prevádzkovanie autoškoly - výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá v rozsahu "A" a "B" - doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení "A" a "B"

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Renner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plťová 2657/3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.08.1959, Deň vzniku funkcie: 06.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Renner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plťová 2657/3, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 31.08.1959

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1