Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286275

OBCHODNÉ MENO: SMPROING s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39178/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): sídl. P.O.Hviezdoslava 56/97, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 

IČO: 50 328 450

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Administratívne služby

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Čistiace a upratovacie služby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním: Pozemné stavby

13. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb:Pozemné stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Máté Simon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipanová 1025/15, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 05.04.1987, Deň vzniku funkcie: 20.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Máté Simon, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tulipanova 1025/15, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 05.04.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1