Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286264

OBCHODNÉ MENO: MVE OPÁTSKE, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11595/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jenisejská 47/A, Názov obce: Košice, PSČ: 040 12 

IČO: 36 198 137

DEŇ ZÁPISU: 27.04.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba elektriny

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Breza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 1, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 05.04.1983, Deň vzniku funkcie: 23.05.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Breza, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žatevná 1, Názov obce: Košice - mestská časť Vyšné Opátske, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 05.04.1983

Výška vkladu:  133 739,000000 EUR, Rozsah splatenia:  133 739,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Sárossyová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 10, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.03.1957

Výška vkladu:  133 739,000000 EUR, Rozsah splatenia:  133 739,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikuláša Koperníka 10, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 20.09.1978

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Jana Hrabovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Važecká 29, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 13.12.1951

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   269 470,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   269 470,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.3.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák.č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1