Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286259

OBCHODNÉ MENO: MARK MEDIA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16378/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 63, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 591 491

DEŇ ZÁPISU: 01.04.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

2. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb a obchodu

3. vydávanie a rozmnožovanie nahratých nosičov obrazu a zvuku na zmluvnom základe

4. organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych podujatí, módnych prehliadok a castingov v rozsahu voľných živností

5. organizovanie športových podujatí, školení, seminárov a kurzov

6. prenájom hnuteľných vecí

7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností

9. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

10. leasingová činnosť

11. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva

12. vykonávanie výškových prác horolezeckou technikou

13. poradenstvo pri vypracúvaní projektov v rozsahu voľných živností zo vstupových a štrukturálnych fondov Európskej únie

14. výskum trhu a verejnej mienky

15. faktoring a forfaiting

16. prenájom reklamných plôch

17. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

18. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

19. kopírovacie služby

20. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

21. vedenie účtovníctva

22. marketingové služby

23. automatizované spracovanie údajov

24. spracovanie web stránok

25. vydavateľská činnosť

26. činnosť kultúrnej a umeleckej agentúry

27. producenská činnosť v oblasti videotvorby

28. natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe

29. technické služby súvisiace s produkciou videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)

30. výstavnícka činnosť

31. administratívne práce

32. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 63, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.10.1975, Deň vzniku funkcie: 01.04.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Petráš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mäsiarska 63, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 06.10.1975

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1