Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286266

OBCHODNÉ MENO: Okno Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46368/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fábryho 106/21, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 

IČO: 52 412 202

DEŇ ZÁPISU: 17.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

6. Stolárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Csilla Karch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 49/79, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 04.05.1971, Deň vzniku funkcie: 10.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť navonok tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Csilla Karch, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P.O.Hviezdoslava 49/79, Názov obce: Veľké Kapušany, PSČ: 079 01 , Dátum narodenia: 04.05.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1