Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286262

OBCHODNÉ MENO: MG LEGAL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50644/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie osloboditeľov 3/A, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 

IČO: 53 549 996

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. Maroš Gondek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panelová 533/17, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.05.1991, Deň vzniku funkcie: 15.01.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Maroš Gondek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panelová 533/17, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 07.05.1991

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1