Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286249

OBCHODNÉ MENO: HELP 4 EVENTS s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44548/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 35/A, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 

IČO: 51 903 733

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

7. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

8. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

9. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

10. Prevádzkovanie výdajne stravy

11. Administratívne služby

12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

22. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

23. Informačná činnosť

24. Služby požičovní

25. Verejné obstarávanie

26. Textilná výroba

27. Výroba potravinárskych výrobkov

28. Výroba kŕmnych zmesí

29. Výroba nápojov

30. Odevná výroba

31. Spracovanie kože

32. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

33. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

34. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

35. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

36. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

37. Keramická výroba

38. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

39. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

40. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

41. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

42. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

43. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

44. Výroba bižutérie a suvenírov

45. Výroba hudobných nástrojov

46. Výroba hračiek a hier

47. Výroba sviečok a tieniacej techniky

48. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

49. Sťahovacie služby

50. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

51. Prevádzkovanie úschovní

52. Kuriérske služby

53. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

54. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

55. Dizajnérske činnosti

56. Fotografické služby

57. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

58. Chov vybraných druhov zvierat

59. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

60. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

61. Poskytovanie služieb v rybárstve

62. Vedenie účtovníctva

63. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

64. Poskytovanie služieb osobného charakteru

65. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

66. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

67. Prevádzkovanie jaslí

68. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

69. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

70. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

71. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

72. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

73. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

74. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

75. Prevádzka malých plavidiel

76. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

77. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

78. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

79. Finančný lízing

80. Faktoring a forfaiting

81. Čistiace a upratovacie služby

82. Dopravná zdravotná služba

83. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

84. Poskytovanie sociálnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslav Procházka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 35/A, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 17.03.1968, Deň vzniku funkcie: 23.08.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Procházka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 35/A, Názov obce: Košice - mestská časť Západ, PSČ: 040 11 , Dátum narodenia: 17.03.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1