Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286247

OBCHODNÉ MENO: HARRT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19055/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 36 708 232

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pohostinská činnosť

2. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností

3. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov

4. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

7. prevádzkovanie neverejného skladu

8. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

10. prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení

11. prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov

12. baliace činnosti

13. sekretárske služby

14. prekladateľské a tlmočnícke služby

15. upratovacie práce

16. čistenie budov

17. prevádzkovanie nevýherných hracích automatov

18. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

19. automatizované spracovanie dát

20. prevádzka športových zariadení

21. demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy

22. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

23. predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

24. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Monika Herditzka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 916/3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 13.09.1971, Deň vzniku funkcie: 10.12.2006

Meno a priezvisko: František Cigláň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 13, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.11.1948, Deň vzniku funkcie: 10.12.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti každý z konateľov pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: František Cigláň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 13/177, Názov obce: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 15.11.1948

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Monika Herditzka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrnčiarska 916/3, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 13.09.1971

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1