Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286251

OBCHODNÉ MENO: HORTMONT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22104/V

SÍDLO:  Názov obce: Dúbravka 206, PSČ: 072 15 

IČO: 44 258 836

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

2. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových

3. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - oprava a údržba; - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky; - rekonštrukcia; v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B na: rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane; rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Horňák, Bydlisko: Názov obce: Dúbravka 206, PSČ: 072 15 , Dátum narodenia: 15.09.1956, Deň vzniku funkcie: 08.07.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Horňák, Bydlisko: Názov obce: Dúbravka 206, PSČ: 072 15 , Dátum narodenia: 15.09.1956

Výška vkladu: 5 642,966209 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 642,966209 EUR

Meno a priezvisko: Ján Horňák, Bydlisko: Názov obce: Dúbravka 66, PSČ: 072 15 , Dátum narodenia: 12.10.1981

Výška vkladu:  995,817567 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1