Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286254

OBCHODNÉ MENO: Knopfen s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39770/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ostravská 3, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 11 

IČO: 50 446 410

DEŇ ZÁPISU: 20.08.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami

3. Chov vybraných druhov zvierat

4. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

5. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

6. Poskytovanie služieb v rybárstve

7. Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny

8. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

9. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva

10. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

11. Výroba bižutérie a suvenírov

12. Výroba hračiek a hier

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

15. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

17. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

18. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

19. Počítačové služby

20. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

22. Reklamné a marketingové služby

23. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja

24. Administratívne služby

25. Vedenie účtovníctva

26. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Kováč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kecerovský Lipovec 2, Názov obce: Kecerovce, PSČ: 044 47 , Dátum narodenia: 13.04.1992, Deň vzniku funkcie: 20.08.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Kováč, Bydlisko: Názov obce: Kecerovský Lipovec 2, PSČ: 044 47 , Dátum narodenia: 13.04.1992

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1