Obchodný vestník 219/2022 Obchodný register Deň vydania: 15.11.2022
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R286239

OBCHODNÉ MENO: ENGINEX spol. s r.o. Košice

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2620/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kukučínova 23, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 

IČO: 31 666 418

DEŇ ZÁPISU: 02.02.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v oblasti:nákladných, osobných, účelových, špeciálnych automobilov ich modifikácií a súčastí, potravinárske výrobky, ovocie, zelenina, priemyselný tovar, spotrebná elektronika, obuv, odevy, textil, koža, kožené výrobky, hračky športové potreby, nerastné suroviny, stavebné hmoty a materiál, drevo a výrobky z dreva, výrobky priemyslu metalurgického, polygrafického, hutníckeho a strojárenského

2. - sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania

3. - leasingová činnosť v oblasti osobných, nákladných, účelových a špeciálnych vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Anna Kandrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starozagorská 43, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 04.08.1960, Deň vzniku funkcie: 09.09.2016

Meno a priezvisko: Ján Kandra, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starozagorská 43, Názov obce: Košice, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 14.01.1986, Deň vzniku funkcie: 15.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Kandrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starozagorská 43, Názov obce: Košice - mestská časť Sídlisko KVP, PSČ: 040 23 , Dátum narodenia: 04.08.2022

Výška vkladu: 6 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 700,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti ENGINEX spol. s r.o. Košice spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. a podpísaná dňa 6.1.1993.

2. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1994.

3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1997.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 22.5.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1